บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

สรุปรางวัลที่กิจการได้รับ มาตรฐานต่างที่ได้รับ และ ISO

สรุปรางวัลที่กิจการได้รับ มาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้รับ และ ISO
9 ตุลาคม 2550 รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5