พันธกิจ

พันธกิจ
พันธกิจ

การเริ่มต้นอย่างถูกต้อง

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด (PSC) ได้เริ่มต้นอยู่บนพันธกิจแห่งคุณธรรม : คือการใช้ทรัพยากรของประเทศไทยที่มีอยู่โดยไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงงานผลิตเกลืออันทันสมัยตั้งอยู่ ณ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตเกลือเพียงหนึ่งเดียวในเอเชียที่ใช้เทคโนโลยี สุญญากาศที่มีกำลังการผลิต 1.5 ล้านตันต่อปี.

และในปี 2564 บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิต ก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย โครงการพิมาย 6 ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 220,000 ตันต่อปี ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น 1,720,000 ตันต่อปี

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
46 อาคารโครนอสสาทร ชั้น 12 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
+66 (0) 2105-4891