บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ได้รับมอบหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม ISO/IEC 17025
จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ(7)

002
002
Detail Download
003
003
Detail Download
001
001
Detail Download
Certificate ISO1725 Issue date 27 jun 2022 - 26 Jun 2026
Certificate ISO1725 Issue date 27 jun 2022 - 26 Jun 2026
Detail Download
Certificate ISO1725 Issue date 27 jun 2022 - 26 Jun 2026
Certificate ISO1725 Issue date 27 jun 2022 - 26 Jun 2026
Detail Download
Certificate ISO1725 Issue date 27 jun 2022 - 26 Jun 2026
Certificate ISO1725 Issue date 27 jun 2022 - 26 Jun 2026
Detail Download
Certificate ISO1725 Issue date 27 jun 2022 - 26 Jun 2026
Certificate ISO1725 Issue date 27 jun 2022 - 26 Jun 2026
Detail Download
Certificate ISO1725 Issue date 27 jun 2022 - 26 Jun 2026
Certificate ISO1725 Issue date 27 jun 2022 - 26 Jun 2026
Detail Download
Certificate ISO1725 Issue date 27 jun 2022 - 26 Jun 2026
Certificate ISO1725 Issue date 27 jun 2022 - 26 Jun 2026
Detail Download
Certificate ISO1725 Issue date 27 jun 2022 - 26 Jun 2026
Certificate ISO1725 Issue date 27 jun 2022 - 26 Jun 2026
Detail Download
 
 
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5